EXIT Tour

EXIT Tour je medzinárodný projekt, ktorý k nám prišiel zo susednej Českej republiky, kde začal ako súčasť TV programu EXIT 316. Projekt vytvoril most medzi TV vysielaním, ktoré oslovuje tisícky mladých ľudí a EXIT klubami, ktoré sa venujú mladým ľuďom počas celého roka.

Ide o prednáškovo-koncertné turné na školách vo vybraných mestách, na ktorých organizujeme prednášky s lektormi, ktorí majú osobnú skúsenosť s danou problematikou a zároveň dokážu relevantne osloviť a zaujať študentov.

Témam, ktorým sa na turné venujeme sú: Sex, AIDS, Láska, Vzťahy, Konflikty, Drogy, Fajčenie, Zdravá rodina, Sebahodnota, Zneužívanie, Šport, Hudba, Tanec, Odsudzovanie a podobne.

Chceme poukázať ako zdravo žiť a nachádzať skutočné životné hodnoty. Našim cieľom však nie je len poučiť študentov o danej problematike, ale priniesť východiská pre ich konkrétne životné situácie.

Turné prebieha v tom ktorom meste počas celého týždňa a to každý deň vždy na inej škole. V rámci programu pre školy je otvorenie a ukončenie pre všetkých študentov v telocvični, kde nám hrá hudobná skupina z USA alebo Veľkej Británie, predstavujeme program a pozývame na popoludňajšie aktivity. Medzitým sa pre všetkých študentov, ktorí sú rozdelení po triedach do 5-6 skupín, organizujú dve série prednášok. V popoludňajších hodinách EXIT Tour tím organizuje tak isto tvorivé dielne, športové aktivity v priestoroch lokálnych spoločenstiev mládeže, či neziskových organizáciach a kluboch v danom meste. Celotýždňový projekt končí verejným koncertom a záverečnou (after) párty pre študentov všetkých škôl a mladých z daného mesta i okolia.

Výnimočosťou EXIT TOUR je, že do samotného projektu zapája všetkých, ktorí v meste pracujú s mládežou a majú na jej výchovu vplyv. Spája tím pracovníkov Tréningového centra Kompas, mládežnícke organizácie, cirkevné zbory, školy, rodičov, miestnu samosprávu, lektorov, zahraničnú hudobnú skupinu i dobrovoľníkov.

Súčasťou projektu je tiež niekoľkomesačná príprava a EXIT Turbo tréningy. Na nich sa snažíme pripraviť, vytrénovať a vystrojiť miestnych pracovníkov s mládežou na úspešnú realizáciu turné, no hlavne na systematickú následnú prácu so študentami po jeho skončení.

EXIT Tour teda nie je len jednotýždňová akcia. EXIT koncertom nekončí! Pokračuje následnou prácou v miestnych organizáciach či spoločenstvách, ktoré sa mládeži pravidelne venujú.

Na Slovensku sa turné uskutočnilo doposiaľ v Košiciach, Žiline, Nitre, Prešove, Banskej Bystrici, Bardejove, Poprade a v Senci na 30 stredných školách a zúčastnilo sa ho vyše 10 600 študentov.