EXIT Relácia

Relácia EXIT 316 je publicisticko-vzdelávací cyklus televíznych/internetových relácií zameraných na mladú generáciu. Predstavuje životné hodnoty a základné etické princípy kresťanskej viery relevantným spôsobom. Každý diel sa zaoberá témami, ktoré sa bytostne dotýkajú mladých ľudí (Láska, Konflikt, Odpustenie, Strach, Sex, Odsudzovanie, Odvaha, Imidž, ...) a tiež obsahuje videoklip známej skupiny so slovenským prekladom, anketu, pravdivý osobný príbeh kresťana a komentár známej slovenskej osobnosti. Na záver relácia ponúka východisko – „EXIT”.

Relácia vznikla v Českej republike. Jej pôvodnými tvorcami boli KAM v spolupráci s Centrom náboženskej tvorby Televízneho štúdia Brno Českej televízie. V Českej republike bolo pôvodne nakrútených
17 dielov, ale úspech relácie viedol k ďalšej dohode s Českou televíziou. Spolu sa tak odvysielalo 43 dielov.

Pre novú československú verziu EXIT 316 sme z pôvodných dielov českej produkcie vybrali 10, ktoré sme potom prefilmovali. Nakrútili sme 10 nových zamyslení, 10 interview so slovenskými známimi osobnosťami, 80 ankiet z ulíc celého Slovenska. Taktiež sme pripravili materiály pre 10 diskusných skupiniek k relácii EXIT 316.