O ADVANCE

V TCKompas sme hlboko presvedčení o významnej úlohe miestneho zboru v získavaní ľudí pre Krista. Takisto vieme, že mládežnícka služba cirkevného zboru sa najlepšie rozvíja v rámci zdravého zboru.

Advance je iniciatíva Treningové Centrum Kompas, ktorej cieľom je pomôcť a inšpirovať miestne zbory smerom ku zdraviu a multiplikácii. Našou túžbou nie je stať sa organizáciou, ktorá zakladá zbory. Naším poslaním v Advance je jednoducho pomôcť a inšpirovať existujúce zbory k lepšiemu zdraviu a prinášaniu ovocia.

Každý rok, hlavnou aktivitou Advance je konferencia organizovaná Josiah Venture. Usporadúvané konferencie sú zamerané na potreby rozvoja zdravých miestnych zborov, či už tradičných alebo novovzniknutých, s cieľom ich ďalšej reprodukcie. Minulý rok sa konferencie zúčastnilo 10 farárov, kazateľov, resp. pastorov, či vedúcich pracovníkov v cirkvi zo SR.